Pozvánka na setkání nad konceptem

Zveme Vás na veřejné setkání u kulatých stolů, na kterém Vás architekti seznámí s pracovní verzí vznikající studie a budou se zajímat o Váš názor. Je to možnost jak se o projektu dozvědět více a jak sdílet své zkušenosti a nápady a ovlivnit tak výsledný návrh. Přijďte, těšíme se na Vás! Setkání se bude konat v úterý 17. 1. 2023 v 17:30 v malém sále městského divadla v Jaroměři, nám. Dukelských hrdinů 240.

PODÍVEJTE SE NA VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ

Obsah

Přehled našich projektů ve městě Jaroměř

Naše spolupráce s městem Jaroměř začala v roce 2017, kdy jsme vypracovali koncepční dokument Strategický plán rozvoje města Jaroměř. Následovaly architektonické studie na předprostor divadla a plaveckého areálu a územní studie centra města (náměstí Československé armády a jeho okolí).
Nyní pracujeme na urbanisticko architektonické studii revitalizace sídleště Na Obci a na nábřeží 17. listopadu. Tento projekt, ale i naše starší, můžete vidět zde na těchto webových stránkách.

Revitalizace sídliště

Právě pracujeme na studii revitalizace sídliště Na Obci a na nábřeží 17. listopadu.

VÍCE O STUDII

Územní studie náměstí

Dokončili jsme práce na územní studii náměstí Československé armády a jeho okolí, 2022.

Více o studii zde

Studie koupaliště

Odevzdali jsme studii rekonstrukce koupaliště - plaveckého areálu ASVAJ, 2021.

Více o studii

Předprostor divadla

Na jaře 2019 jsme vypracovali architektonickou studii předprostoru divadla.

Více o studii

Vize rozvoje

V roce 2017 jsme vypracovali koncepční dokument Strategický plán rozvoje města Jaroměř, jehož úkolem je sjednotit pohled na celkový rozvoj města s výhledem do roku 2032.

VÍCE ZDE

úvodní foto: Tomáš Vojtíšek

Jaroměř

On-line verze:

https://jaromer.cityupgrade.cz

City Upgrade