Pozvánka na setkání nad konceptem

Zveme Vás na veřejné setkání u kulatých stolů, na kterém Vás architekti seznámí s pracovní verzí vznikající studie a budou se zajímat o Váš názor. Je to možnost jak se o projektu dozvědět více a jak sdílet své zkušenosti a nápady a ovlivnit tak výsledný návrh. Přijďte, těšíme se na Vás! Setkání se bude konat v úterý 17. 1. 2023 v 17:30 v malém sále městského divadla v Jaroměři, nám. Dukelských hrdinů 240.

PODÍVEJTE SE NA VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ

Obsah

Předprostor divadla

On-line verze:

https://jaromer.cityupgrade.cz

City Upgrade